loading

سطح بندی و معرفی مراجع

در این وبسایت تمامی آموزش ها به صورت ترمیک و با سطح بندی می باشد.هر سطح دارای کتاب خاص خود می باشد و تمامی ویدئو ها با برنامه تعیین شده آموزش داده می شود

کتاب هایی که در این وبسایت توسط استاد آموزش داده می شوند عبارتند از:

 • top notch fundamentals
  topnotch fundamentals
 • top notch 1
  topnotch1
 • top notch 2
  topnotch2
 • top notch 2
  topnotch3

کتاب Top Notch Fundamentals دارای دو سطح a و b می باشند.و کتاب Top Notch 2,Top Notch 3,Top Notch 1 نیز به همین صورت.

ترم ها هر کدام 16 جلسه و به صورت استاندارد در طول هفته و بر اساس برنامه قبلی پیش می رود.

توجه:پیشنهاد می شود که برای پیشرفت بهتر همراه با کلاس های حتما این سه کتاب برای شروع ترم تهیه شود

سطح دلخواه شما

توجه بنمایید که ترم های آموزشی به 7 گروه تقسیم می شوند:

 • 1:Top Notch Fundamentals A
 • 2:Top Notch 1َA
 • 3:Top Notch 1B
 • 4:Top Notch 2A
 • 4:Top Notch 2B
 • 4:Top Notch 3A
 • 4:Top Notch 3B
 • تعیین سطح کلاس خود را مشخص نمایید

ویدئو ها و کلاس های آنلاین

وبسایت از دو بخش آنلاین و آفلاین تشکیل شده است.

بخش آفلاین که شامل 10 ویدئو آموزش استاد است از نمونه کلاس های ایشان گرفته شده است و به صورت رندمایز در وبسایت قرار میگیرد

بخش دوم و یا بخش آنلاین شامل کلاس های آنلاین استاد است که شما کاربران عزیز پس از ثبت نام می توانید در این کلاس ها شرکت نمایید .این کلاس ها به صورت دو طرفه بوده و شما می توانید سوال های خود را در زمان برگزاری کلاس از ایشان سوال فرمایید

روز ها و برنامه ساعت آموزشی:

روز کتاب ساعات برگزاری
شنبه Fundamentals A-Top Notch 2A-Top Notch 3A 21-23
یک شنبه Top Notch 2B-Top Notch 3B 21-22
دوشنبه topnotch 1 A 22-23
سه شنبه topnotch 1 B-Top Notch 3B 22-23
چهارشنبه Fundamentals A-Top Notch 2A-Top Notch 3A 21-23
پنج شنبه Top Notch 2B 21-22
جمعه topnotch 1 A-topnotch 1 B 22-23,21-22