تعیین سطح زبان انگلیسی

شما می توانید با پاسخ دادن به این 14 سوال سطح خود را در کلاس های آموزش زبان انگلیسی مشخص نمایید.توجه کنید که پس از ارسال جواب های تعیین سطح,سطح کلاس شما به ایمیل و شماره همراهتان که در زیر وارد می نمایید ارسال می شود.پس از انجام تعیین سطح می توانید در کلاسی که در آن انتخاب شده اید ثبت نام نمایید

توجه:جواب تعیین سطح شما حداکثر تا 24 ساعت برای شما ارسال می شود

شما می توانید به هر 14 سوال پاسخ دهید و یا به 1 سوال.اما تعیین سطح بی پاسخ مورد قبول واقع نمیشود

سوال جواب شما
1-What's your name?
2-Where are you from?
3-Why are you studying English?
4-How is music important to you?
5-Talk abut your eating habits
6-Talk about your last vacation?
7-Have ever been to foreign countries?
8-Do you like horror movies?Why?
9-How have people's eating habits changed over the last 50 years?
10-Talk about your personality
11-Do you agree with changes in our culture?
12-What do you think is the most serious problem around the world today?what should be done to wipe it out?
13-Do you have any regrets in your life?
14-Why do people think it's important to keep traditions alive?