داستان Hot Dog و سگ داغ!

  •  2014-10-19 16:21:55
  •  admin
داستان Hot Dog و سگ داغ!

داستانی که ذهن همه را به خود جلب می کند این است که واژه Hot Dog از کجا سرچشمه گرفته است؟

برخی می گویند که این کلمه در سال 1901 در نیویورک پولو گراند در یک روز سرد آوریل ابداع شد.فروشندگانی که  Hot Dog می فروختند فریاد می زدند:بدویید بدویید سرخ و داغ ببرید!سوسیس های پا کوتاه سرخ و داغ ببرید!!!در آن زمان کاریکاتوریست روزنامه  نیو یورک,Tad Drogan, صحنه را دید و یک کاریکاتور از سگ پا کوتاه سرخی که لای نان ساندویچ خوابیده بود کشید!او نمی دانست که واژه پا کوتاه(dachshund) چگونه نوشته می شود و به جای آن از واژه ساده ی سگ داغ (Hot Dog) برای توضیح استفاده کرد!

آن مقاله,یک مقاله ویژه نام گرفت و پس از آن بود که واژه Hot Dog معروف شد.به هر حال تاریخ نویسان آن کاریکاتور را با وجود شهرت Tad Drogan نیافتند.

Kraig و دیگر مورخان آشپزی به مجله ای که در سال 1890 در آن  واژه Hot Dog استفاده شده بود ,اشاره کردند.زمانی که "Dog Wagons" در خوابگاه دانشگاه Yale کنونی هات داگ می فروخت ,این واژه در پاییز 1894 در آن جا به کار برده می شد!این اسم انتقاد طعنه آمیز به منبع گوشت آنجا بود!

می توان گفت که سر منشا سوسیهای پا کوتاه و در نهایت Hot Dog به مهاجران آلمانی سال 1800 باز میگردد.این آلمانی های مهاجر نه تنها به آمریکا سوسیس میاوردند,بلکه  پای سگ های پا کوتاه را نیز در آنجا باز کردند!بنابر این احتمال دیگر می گوید که این واژه برای تمسخر سگ های کوچک و لاغر آلمانی ها به کار برده می شد!

برگرفته از  http://www.hot-dog.org/culture/hot-dog-history