روش های آموزش زبان انگلیسی

  •  2014-10-19 16:08:11
  •  admin
روش های آموزش زبان انگلیسی

بهترین روش آموزش زبان انگلیسی چیست؟

بنابر تحقیقات آکادمیک صورت گرفته,زبان شناسان به این نکته اشاره می کنند که یک روش عمومی خاصی برای تمام افراد وجود نخواهد داشت.و حتی نمی توان اگر یک روش برای کسی خوب جواب داد برای دیگری نیز از آن روش استفاده کرد.

پس لازم به ذکر است که نمی توان از یک روش خاص برای افرادی که اهداف,محیط و نیاز های آموزشی متفاوتی دارند برای آموزش زبان به آن ها استفاده کرد.

باید بهترین روش آموزش را بر اساس اهداف و نوع نیاز  افراد برای آموزش آن ها استفاده کرد و نه فقط یک روش خاص
 

 یک مدرس برجسته و به قول خودمان کار کشته در اولین گام برای آموزش از روش التقاط اصولی یا گلچین اصولی ,بر اساس نوع و محدوده ی نیاز های فردی که آموزش می بیند و با بکار گیری بهترین تکنیک,اقدام به آموزش می کند.

در طی 40 سال اخیر متد های آموزش زبان انگلیسی بسیار دستخوش تعییرات شده است به عنوان یک مدرس,دانشجو و یا یک مربی آشنایی با جدید ترین و بهترین روش ها لازمه ی پیشرفت و حرکت به سمت بازار کار,انتخاب نوع تحصیل و لذت بردن از نوع آموزشی است که داده می شود.

نگاه کلی:

یک روش آموزش که بر اساس دیدگاه های  زبان و آموزش آن بنا نهاده شده است عموماً از تکنیک های خاصی بهره می جوید.

تکنیک های زیر به ترتیب زمانی به وجود آمدنشان شرح داده شده اند:

  • ترجمه و دستور؛روش کلاسیک
  • روش مستقیم؛پی بردن به اهمیت صحبت کردن
  • زبانه های صوتی؛اولین روش مدرن
  • روش های انسانی؛محدوده ی یادگیری های جامع که روی آموزش زبان پیاده می شوند
  • روش های ارتباط جمعی؛روش استاندارد نوین
  • گلچین اصولی؛روش با آموزنده سازگار می شود و نه آموزنده با روش

سیر زمانی آموزش زبان
تفاوت ها:

هر روش تمرکز و اولویت خاصی دارد؛حال ببینیم که این در کلاس ها و ترم های آموزشی به چه معنی است

روش

تمرکز

خاصیت

جدول روش های آموزش زبان
ترجمه و دستور زبان نوشتن جملات دقیق ترجمه از زبان انگلیسی به زبان خودمانی
روش مستقیم(یا روش طبیعی) صحبت کردن همه روزه

دانش آموزان با استفاده از ارتباط معنایی در زبان انگلیسی آن را فرا

می گیرند

روش زبانه های صوتی الگو های جملات و صداها تمرین های گفتاری و شنیداری و الگوهای آموزش در زبان انگلیسی
روش کد شناختی قوانین گرامری قوانین گرامری زبان انگلیسی ابتدا استخراج شده و سپس در قالب متن آموخته می شوند
روش های انسانی(4 مثال عمومی):
-روش سکوت فعالیت دانش آموزان بیشتر از استاد باشد استاد سکوت می کند تا دانش آموزان فعالیت بیشتر با هم در قالب یادگیری داشته باشند
-روش پیشنهاد مداری متن و کلمات معنی دار جو آموزش را با موسیقی تلطیف کردن.
-روش آموزش جمعی فعالیت دانش آموز آموزش زبان در خلال فعالیت هایی که خود دانش آموز انجام می دهد
-روش درک درک چیزی که گوش می دهید

آموزش زبان تا زمانی که دانش آموز کاملا آماده باشد به تاخیر

می افتد

آموزش زبان ارتباطی تعامل,ارتباط معتبر و مذاکره معنایی آموزش زبان بر اساس رفتار های فعالیتی مثل ایفای نقش,بازی کردن
محتوی گرا-وظیفه گرا اصل چیزی است که در عمومیت به کار می رود؛همه چیز از حالت تئوری خارج می شود محتوی گرایی بر اساس زندگی دانش آموز,هر آنچه که به او مرتبط می شود.
آموزش های همیارانه و گروهی چگونه بیاموزیم آموزش هایی که با 2 یا چند نفر انجام می شود و با هوش افراد ارتباط دارد

روش های آموزش نوین:

همانطور که در بالا اشاره شد یک استاد آموزش زبان از فقط و فقط یک روش خاص استفاده نمیکند.بلکه روش را با دانش آموز تطبیق میدهد.این به آن معنی است که انتخاب روش آموزشی که مناسب با وظیفه ,متن و آموزنده خاص و با تمرکز روی انگیزش دانش آموز باشد آموزنده را بسیار مستقل و خواهان یادگیری بیشتر می کند.