کلمات پیچیده در زبان انگلیسی

  •  2014-10-19 16:21:03
  •  admin
کلمات پیچیده در زبان انگلیسی

Homonym/Homophone/Homograph

شاید این کلمات به گوش شما خورده باشد.Homonym یا کلمه ای که تلفظ آن با کلمه دیگر یکسان ولی معنی ان دگرگون باشد.Homophone یا متشابه الصوت.Homograph کلماتی با املاء یکسان ولی تلفظ متفاوت.

این دسته از کلمات می توانند بسیار گیج کننده باشند.حتی برای حرفه ای ها و اساتید!بگذارید از اول شروع کنیم

:Homograph کلماتی با املاء یکسان ولی تلفظ متفاوت می باشند.

lead:رهبری کردن   lead:آهن

wind:پیچاندن،چرخاندن          wind:باد

bass:صدای بم      bass:نوعی ماهی

Homophone:یا متشابه الصوت.تلفظی مشابه دارند اما معنا و املاء آن ها متفاوت است

to/two/too

there/their/they're

pray/prey

در کلمه ی Homograph قسمت graph به معنای شکل و کشیدن است؛پس یک هوموگراف املاء مشابه دارد.در کلمه ی Homophone قسمت phone به معنی صدا است؛پس هوموفون تلفظ مشابه دارد.

حالا روی Homonym تمرکز می کنیم.در قسمت قبل داشتیم که یک هوموگراف در املاء مشابه است و یک هوموفون در تلفظ.حال کلماتی داریم که هم در تلفظ و هم در املاء مشابه اند،به معنی دقیق تر یعنی هم هوموفون و هم هوموگراف هستند.سوال اینجاست که آیا هومونیم ترکیبی از این دو است؟یا نه؛خود به تنهایی تعریف خاص دارد؟

در اکثر دیکشنری ها این جمله به چشم می خورد:

یک هومونیم حتما هم هوموگراف است هم هوموفون

اما در تعدادی از دیکشنری ها نیز می بینیم که هومونیم هم می تواند هوموگراف باشد و یا هوموفون و اجباری در این نیست که همزمان هر دوی آن ها باشد.به هر حال کسی که می خواهد به بهترین نحو از این واژه ها استفاده کند به توضیح سخت و اصلی هومونیم تکیه خواهد کرد!

برگرفته از:http://www.vocabulary.com