نمونه ویدیو آموزش کلاس آنلاین زبان

نمونه ویدیو زیر ، آموزش یکی از مباحث از سطح 1 تاپ ناچ هست. کلاس ها در بستر نرم افزار اسکایپ برگزار می شوند